കൊയിലാണ്ടി ഉപജില്ല കലോത്സവത്തിന് ആശംസയുമായി ഗിന്നസ് പക്രു